Keller har installert ca. 300 stk Ø323 foringsrør i en rørspunt samt to rader med til sammen 78 stk lissestag. 

Alle arbeider ble utført enten under brudd i jernbanedriften eller svært nær jernbane i drift. 

Det ble boret ned ca. 3100 m med rørspunt.

Nittedal

Prosjektet

NRC har på oppdrag fra Bane NOR fått ansvar for å utbedre Nittedal Stasjon, blant annet med en lengre strekning med dobbeltspor. I denne forbindelse var det behov for etablering av en rørspunt for å kunne fortsette arbeidene. Rørspunten har 2 stagrader og bestå av Ø323 mm rør. Keller ble kontrahert av NRC for å utføre arbeidene.

Utfordringen

Utfordringen i dette prosjektet var hovedsakelig den korte tiden som var til rådighet i bruddene, samt utfordringer med samtidig etablering av rørspunt og lissestag. Videre var det svært utfordrende og på det nærmeste stå bare 2m unna passerende tog. 

Løsningen

Løsningen på prosjektet ble å benytte Kellers Comacchio MC40 borerigg for å sikre en god fremdrift. Foringsrørene ble satt ned i fulle lengder på ca. 11 m i gjennomsnitt. Alle rør ble boret flere meter inn i godt berg. Rørene ble satt med c/c 0,5 m og boret med luftdreven senkborhammer. Det ble satt ned ca. 300 foringsrør. Videre ble det utgravd videre og lissestagene ble etablert. Det ble til sammen etablert 78 lissestag med lengder på ca. 19 m. Etter ferdig produksjon ble det etablert bunnplate og arbeidene med fremtidig bru og landkar kunne starte. 

Fakta om prosjektet

Eier(e)

Bane NOR

Kellers forretningsenhet(er)

Keller Geoteknikk AS
Keller Grundbau Gesmbh

Hovedentreprenør(er)

NRC Norge AS

Ingeniør(er)

Prosjektleder - Kristoffer Berntson Aase
kristoffer.aase@nrcgroup.no