Underpining av fundamenter med jetinjisering/jetpeling. 
Utførelse innendørs med høydebegrensning. 
Boring fra første etasje, gjennom eksisterende kjelleretasje med infrastruktur. 
Håndtering av returmasser inne i bygningen.

Vestbanen - Nobels Fredssenter Oslo

Prosjektet

Nobels Fredssenter er museet for Nobels fredspris og ligger sentralt på Rådhusplassen i Oslo, i hovedbygningen til gamle Vestbanen. Med utgangspunkt i fredsprisens og prisvinnernes historie tilbyr Fredssenteret utstillinger, arrangementer, aktiviteter og digital kommunikasjon. Bygningen skal restaureres, noe som krever avstivning og refundamentering. Det er bestemt at dagens fundamenter skal refundamenteres med jetpeler for å sikre stabilisering og minimere ujevne setninger på bygget.

Utfordringen

  • Boring inne i bygg med lav takhøyde.
  • God kontakt mot berg for å sikre lastoverføring.
  • Håndtering av returmasser gjennom eksisterende kjeller med aktiv infrastruktur.
  • Hindre setninger på eksisterende bygning under utførelse og i etterkant.

Løsningen

  • Vanndreven boring med Wassara-jetpelehammer.
  • Elektrisk Keller-rigg KB1-2 til boring med lav takhøyde inne i bygget.
  • Behandling av returmasser med Kellers filterpresse for å oppnå miljøkrav og gjennomførbar håndtering av returmassene.
  • In-situ målinger av bygget for å unngå setninger.

Fakta om prosjektet

Eier(e)

Statsbygg

Kellers forretningsenhet(er)

Keller Geoteknikk
Keller Grundbau

Hovedentreprenør(er)

Thorendahl AS

Ingeniør(er)

Prosjektleder Hovedentreprenør:
Lasse Wavik
Lasse@thorendahl.no