Test av jordnagler med hydraulisk jekk
3 jordnagler ble testet etter krav og standarder i Eurokode 7

Testing av Jordnagler

Prosjektet

Klemetsrudtunnelen er en del av et større infrastukturprosjekt som skal forbedre vannforsyningen til Oslo og områdene rundt.
Det var nødvendig å teste de installerte jordnaglene for å se om de oppfylte kravene. Keller utførte derfor prøvebelastning på naglene som var av type Ischebeck 30/11.

Utfordringen

Kort tidsramme kombinert med lite informasjon om prosjektet
Koronarestriksjoner for personellet
Terrenghelning og krevende arbeidsplattform førte til behov for ekstra sikkerhetstiltak

Løsningen

Erfarne operatører og arbeidslag var nøkkelen til suksess
Kellers brede utvalg av utstyr gjorde det mulig å gjennomføre testene i løpet av den angitte tiden
Keller fullførte oppdraget innenfor den korte tidsrammen

Fakta om prosjektet

Eier(e)

Marti Tunnel

Kellers forretningsenhet(er)

Keller Geoteknikk AS

Hovedentreprenør(er)

Augestad Maskin AS

Ingeniør(er)

Prosjektleder Bjørn Tore Årevik
bta@augestadmaskin.no