Test av jordnagler med hydraulisk jekk. 3 jordnagler ble testet etter krav og standarder i Eurokode 7.

Testing av Jordnagler

Prosjektet

Klemetsrudtunnelen er en del av et større infrastukturprosjekt som skal forbedre vannforsyningen til Oslo og områdene rundt.

Det var nødvendig å teste de installerte jordnaglene for å se om de oppfylte kravene. Keller utførte derfor prøvebelastning på naglene som var av type Ischebeck 30/11.

Utfordringen

  • Kort tidsramme kombinert med lite informasjon om prosjektet.
  • Koronarestriksjoner for personellet.
  • Terrenghelning og krevende arbeidsplattform førte til behov for ekstra sikkerhetstiltak.

Løsningen

  • Erfarne operatører og arbeidslag var nøkkelen til suksess.
  • Kellers brede utvalg av utstyr gjorde det mulig å gjennomføre testene i løpet av den angitte tiden.
  • Keller fullførte oppdraget innenfor den korte tidsrammen.

Fakta om prosjektet

Eier(e)

Marti Tunnel

Kellers forretningsenhet(er)

Keller Geoteknikk AS

Hovedentreprenør(er)

Augestad Maskin AS

Ingeniør(er)

Prosjektleder Bjørn Tore Årevik
bta@augestadmaskin.no