Etablering av stålkjernepeler med diameter på 813mm med bruk av reversible boring (Reverse Circulation drilling method (RC-drilling)).

Utfordrene miljøaspekter skulle håndteres.

Stålkjernepeler Åse Bru

Prosjektet

På vegne av Vestfold og Telemark Fylkeskommune har Morgedal Entreprenør AS blitt kontrahert til å utføre arbeidene med Åse bru.

Utfordringen

• Beskytte omkringliggende miljø under utførelsen, hovedsakelig elven.

• Trang plass for større borerigg.

• Boredybder på opp til 20 m med Ø813 mm foringsrør.

Løsningen

Løsningen på prosjektet ble å benytte Kellers RTG RM20 borerigg for å sikre en god fremdrift med såpass store rørdiametere. Boreriggen var utstyrt med et system for reversible boring, som sikret at omkringliggende områder ikke ble påvirket av boreslam.

Foringsrørene ble boret opp til 20 m ned til berg og videoinspeksjon ble utført for å sikre at pelene var boret godt ned I hardt berg.

Alle miljømessige aspekter ved prosjektet kunne utføres med bruk av teknikken med reversible boring som sikret at alt boreslam kunne samles opp på et egnet område.

Fakta om prosjektet

Eier(e)

Vestfold og Telemark Fylkeskommune

Kellers forretningsenhet(er)

Keller Geoteknikk AS

Hovedentreprenør(er)

Morgedal Entreprenør AS

Ingeniør(er)

Prosjektleder Sondre Haugerud
epost: sondre@me-as.no