• Forboring for spunt i morenemasser og masser med høyt innhold av stein. Utskifting av stedlige masser med sand.

• Boring med Ø610 mm foringsrør. 80 punkter med totalt ca. 1200 m boring.

Spunt Austvoll Bru

Prosjektet

Fundamentering AS (FAS) hadde fått oppdraget av Implenia med å etablere spuntkasser for Austvoll bru i nærheten av Flå.

Grunnet utfordringer i grunnen ble det et akutt behov for forboring før spunting. Keller ble kontrahert for å utføre arbeidene på kort varsel.

Utfordringen

Utfordringen i dette prosjektet var hovedsakelig boring med stor diameter og påfølgende friksjonskrefter utvendig og innvendig når foringsrør blir fylt med sand.

Løsningen

Løsningen på prosjektet ble å benytte Kellers RM20 borerigg for å sikre en god fremdrift og nok krefter til å kunne bore med slike diametere og kunne trekke opp foringsrøret. For å gjøre massene spuntbare ble det boret ned Ø610 foringsrør i grunnen langs hele den fremtidige byggegropen.

Røret ble stående igjen i bakken mens borestrengen ble trukket opp. Deretter ble røret fylt med sand før det så ble trukket opp og benyttet på nytt ved neste punkt.

Fakta om prosjektet

Eier(e)

Viken Fylkeskommune

Kellers forretningsenhet(er)

Keller Geoteknikk AS

Hovedentreprenør(er)

Implania Norge AS

Ingeniør(er)

Prosjektleder - Snorre Johansen