Keller boret og mikset 1 389 kalksementpeler til fundamentering av nye leilighetskomplekser. Arbeidet resulterte i 10 000 lengdemeter med ø600mm peler.

Bergerløkka

Prosjektet

Bergerløkka ligger på Billingstad i Asker kommune og er et boligprosjekt hvor JM bygger nye leilighetskomplekser. Nabolaget vil til slutt bestå av over 500 leiligheter og vil ha en landlig beliggenhet i utkanten av Oslo.

Utfordringen

Byggeområdet er plassert i en del av det geologiske Oslofeltet som er preget av sterkt foldet leir- og kalkskifer.

Dette gir en veldig varierende dybde til fjell, selv over korte avstander.

Overdekningen av leire er også varierende med både fast og stedvis kvikk leire.

Løsningen

Alle de rundt 1 400 installerte kalksementpelene ble boret ned til fast fjell. De ble installert som en kombinasjon av gitterstruktur og enkeltstående peler etter tegninger og design. 5 enkeltstående fundamenter ble også laget for framtidige heissjakter.

På flere stadier i prosjektet ble også utvalgte peler FKPS-testet for å sikre at den rette kvaliteten på arbeidet ble oppnådd.

Fakta om prosjektet

Eier(e)

JM Norge AS

Kellers forretningsenhet(er)

Keller Geoteknikk AS
Keller Grundläggning AB

Hovedentreprenør(er)

JM Norge AS

Ingeniør(er)

Prosjektleder - Espen Skjellestad
epost - espen.skellestad@jm.no