Keller installerte rundt 1 500 stk Ø700 mm kalksementpeler for å stabilisere grunnen etter en utglidning ved Bjugn kunstgressbane. Kalksementpelene ble installert og fordelt over 21 ribber.

Bjugn

Prosjektet

Tverås Maskin AS var i gang med å bygge en ny kunstgressbane i Bjugn på Ørlandet etter bestilling fra kommunen. Anleggsområdet ligger på et område med kjent forekomst av kvikkleire. Under anleggsdriften skjedde det en utglidning på oversiden av den nye fotballbanen. Dette var en saktegående utglidning og skjedde uten stor dramatikk. Det ble derimot bestemt at grunnen måtte forsterkes dersom utbyggingsplanene skulle gjennomføres.

Utfordringen

Etter utglidningen ble det stans i byggeprosjektet. Rambøll var geoteknisk konsulent på oppdraget og utførte nye grunnundersøkelser. Det ble med dette prosjektert å forsterke grunnen med kalksementpeler. Keller ble deretter kontaktet og fikk oppdraget med å utføre denne jobben.

Løsningen

Keller etablerte rundt 1500 stk Ø700 kalksementpeler med lengder mellom 2 og 10 meter. Arbeidsplattformen ble bygd opp med 0,6 m pukk og det ble samtidig lagt opp en motfylling ved foten av utglidningen for å øke sikkerhetsfaktoren. Leiren i området var stedvis svært bløt. Derfor ble det også brukt stokkmatter under riggen for å sikre god stabilitet. 2 poretrykksmålere med fjernavlesning ble også installert for kontroll. De installerte kalksementpelene ble installert over 21 ribber. Disse sikrer stabiliteten i området hvor det videre skal bygges en ny bussholdeplass og parkeringsplass.

Fakta om prosjektet

Eier(e)

Ørlandet Kommune

Kellers forretningsenhet(er)

Keller Grundläggning AB
Keller Geoteknikk AS

Hovedentreprenør(er)

Tverås Maskin AS

Ingeniør(er)

Prosjektleder Frode Tverås