• Keller installerte 8 stk stålkjernepeler Ø219, 82 stk stålrør for rørspunt samt innvendig avstivning i byggegrop.

• Kellers egenutviklede boresystem med dobbelt rotasjonshode og vanndreven senk-hammer ble benyttet pga sensitive grunnforhold.

Mikropeler Brakerøya Stasjon

Prosjektet

HAB Constructions har på oppdrag fra Helse Sør-Øst fått ansvar for å etablere fundamentene til en ny gangbru som skal etableres over jernbanen ved Brakerøya stasjon i Drammen.

Gangbruen skal knytte det nye Sykehuset i Drammen til jernbanen og tilstøtende områder. Arbeidene ble utført i mens jernbanen var nedstengt i juli.

Utfordringen

Utfordringen i dette prosjektet var hovedsakelig korte tidsfrister grunnet nedstengning av jernbanen samt sensitive grunnforhold og store krav til å unngå setninger på jernbaneskinnene.

Løsningen

Løsningen på prosjektet ble å benytte Kellers system med vanndreven senk-hammer for å minimere risikoen for setninger ved installasjonen av stålkjernepeler og rørspunt.

Stålkjernepelene ble boret 1,5 m inn i berg i dybde rundt ca. 20 m. Noe morene ble observert før berg. Pelene ble etablert ved hjelp av en høytrykkspumpe som pumper inn et høyt vanntrykk som igjen driver senk-hammeren som knuser berget. Det ble ikke observert bevegelser på togskinnene.

Rørspunten ble avstivet innvendig med HEB280 bjelker før byggegropen ble utgravd og støpt ut. Diameter på stålkjernene var Ø150 mm.

Fakta om prosjektet

Eier(e)

Helse-Sør Øst

Kellers forretningsenhet(er)

Keller Geoteknikk AS
Keller Grundbau GesmbH

Hovedentreprenør(er)

HAB Construction AS

Ingeniør(er)

Prosjektleder Piotr Garbacik
Piotr@hab.no