Keller installerte rundt 110 000 meter Ø800 mm kalksementpeler for å stabilisere grunnen for det nye utbyggingsprosjektet Drammen Helsepark på Brakerøya i Drammen. Arbeidene ble delvis utført med 3 av Kellers ks-pelerigger samtidig.

Drammen Helsepark
Drammen Helsepark

Prosjektet

Drammen Helsepark vil ved ferdigstillelse bestå av syv bygg på til sammen 85 000 m2 like ved nye Drammen Sykehus. Byggene vil inneholde blant annet helsehus, legevakt, hotell, kontorer, butikker, skole, kafeer og restauranter. Kjeldaas AS ble på oppdrag av Drammen Helsepark AS kontrahert til å utføre grunnarbeidene ved prosjektet. I den forbindelse tok Kjeldaas inn Keller for å utføre arbeidene med stabilisering av grunnen med kalksementpeler. Grunnen i området bestod av sensitiv leire som måtte stabiliseres før utgraving av byggegropen.

Utfordringen

Utfordringen i dette prosjektet var den sensitive leiregrunnen som måtte stabiliseres før utgraving samt det store antallet med ks-peler som skulle etableres på kort tid.

Løsningen

Løsningen på prosjektet ble å stabilisere hele grunnen i byggegropen med kalksementpeler med innblandingsmengde 100 kg/m3. Kalksementpelene ble satt i et ribbemønster og ble satt tett inntil spunt. For å kunne etablere alle pelene innenfor tidsrammen ble 3 av Kellers ks-pelerigger benyttet samtidig i ulike områder på prosjektet. For verifisering av skjærfasthet i kalksementpelene ble FKPS-metoden benyttet hvor en stålvinge penetrerer pelene ovenfra. Testene viste gode resultater slik av mengden tilsatt bindemiddel etter hvert kunne reduseres.

Fakta om prosjektet

Eier(e)

Drammen Helsepark AS

Kellers forretningsenhet(er)

Keller Geotkenikk
Keller Grundläggning

Hovedentreprenør(er)

Kjeldaas AS

Ingeniør(er)

Contracting project manager
Erika Sandgren