To blokker av jetpeler med lav avvikstoleranse og 5,0 MPa tyrykkfasthet. Totalt ble det etablert mer enn 300 peler med Ø 200 cm ned til berg.
Optimalisert prosjektering i tett samarbeid med Eiffage Génie Civil, levering av blokkene før sluttfrist til tross for dårlige værforhold og store avvik i forutsatt bergnivå.

E-18 Grava Porsgrunn

Prosjektet

Eiffage Génie Civil har på vegne av Nye Veier vært hoved-entreprenør for arbeidene på prosjektet E-18 Rugtvedt-Langangen i Telemark. Eiffage engasjerte Keller som underentreprenør for grunnstabiliseringsarbeidene for å stabilisere grunnen i områder det var planlagt å drive tunnel i løsmasser grunnet manglende fjelloverdekning. 
 

Utfordringen

  • Stram tidsplan, vinterstid. Bebyggelse nært til anleggsområde.
  • Høy krav til trykkfasthet, opptil 24,5m borelengde, kontakt mot berg.
  • Minimering av returmasser til deponi, gjenbruk av vann pga av mangel på vanntilførsel.

Løsningen

Før hovedarbeidene utførte Keller ACI ® (Acoustic Column Inspection) testpeler kombinert med skånsom kjerneboring for å verifisere resultatene. Disse testene muliggjorde optimalisering av utførelsesparametere, noe som sikret både høy produktivitet, minimale kostnader for kunden samtidig som nødvendig designstyrke og pelediameter ble oppnådd. Avviksmåling ble gjennomført ved alle punkter og med implementering av Keller Database Manager (KSDM), ble det produsert en detaljert 3D-modell av blokkene til enhver tid. Dette viste seg å være avgjørende for prosjektets suksess, siden det gjorde det mulig for Keller og Eiffage å redusere potensielle risikoer og optimalisere design gjennom utførelsen.

Fakta om prosjektet

Eier(e)

Nye Veier AS

Kellers forretningsenhet(er)

Keller Geoteknikk AS
Keller Grundbau

Hovedentreprenør(er)

Eiffage Génie Civil

Ingeniør(er)

Tunnel-leder, Hovedentreprenør:
Arnaud Michon