• Keller installerte rundt 7800 stk av Ø800mm og 2800 stk av Ø600 kalksementpeler for å stabilisere grunnen i en byggegrop i forbindelse med den nye E18. Det ble også stabilisert mellom spunt for utgraving til ny VA-trase.

• Keller utførte rundt 260m av Ø2m og 265m av Ø1,5m med jetpeling for tetting mellom spunt og berg

E103 Ramstadsletta
E103 Ramstadsletta

Prosjektet

Skanska Norge AS har på oppdrag fra Statens Vegvesen blitt innstilt til å utføre tunnel- og grunnentreprisen fra Strand til Ramstadsletta. Denne aktuelle delen av prosjektet er lokalisert på Ramstadsletta. Det er her planlagt et motorvei og en nedgang til en 1,2km lang tunnel. I forbindelse med prosjektet var det behov for å stabilisere den sensitive leiren i byggegropen med kalksementpeler. Grunnet utgraving ned til berg og videre ned i berg var det også nødvendig å tette overgang mellom spunt og berg mot vanninntrengning. Dette ble gjort med jetpeler med varierende dimensjoner.

Utfordringen

Utfordringen i dette prosjektet var hovedsakelig å sikre god tetting mellom spunt og berg og sørge for at alle glipper ble fanget opp.

Løsningen

Løsningen på prosjektet ble å stabilisere hele grunnen i byggegropen med kalksementpeler med innblandingsmengde 45 kg/m3. Kalksementpelene ble i hovedsak satt i blokk, med kombinasjon av ribbemønster samt enkeltpeler og ble satt tett inntil spunt. Alle pelene gikk ned til berg. Det ble benyttet peler i diameter 2m og1,5m på hver side av spunt. Diametere på 2,0 m og 1,5 m ble benyttet i hver buk og rygg på spunten. Pelene ble etablert etter spuntprotokoller for å sikre at alle glipper ville tettes. Det ble videre benyttet skrått nedadrettede dyser for å sikre en god kontakt mot berg.

Fakta om prosjektet

Eier(e)

Statens Vegvesen

Kellers forretningsenhet(er)

Keller Geoteknikk
Keller Grundläggning

Hovedentreprenør(er)

Skanska

Ingeniør(er)

Prosjektleder Hovedentreprenør
Eilev Lilleland
eilev.lilleland@skanska.no