Keller installerte rundt 2100 stk Ø800 mm kalksementpeler for å stabilisere grunnen i forbindelse med en ny bru på prosjekt E16 Bjørum-skaret.

Kalksementpelene ble installert i et forhåndsbestemt ribbemønster.

Stabilisering E16

Prosjektet

Skanska har på oppdrag fra Statens Vegvesen fått ansvar for prosjektet E16 Bjørum-Skaret nord for Sandvika.

I forbindelse med prosjektet var det behov for stabilisering av sensitive leire i forbindelse med en ny bru ved Skui. Keller ble derfor kontrahert som underentreprenør for å etablere kalksementpelene som skulle stabilisere området.

Utfordringen

Utfordringen i dette prosjektet var hovedsakelig at pelene skulle utføres i en skråning med sensitiv leire under og at man måtte derfor måtte ta hensyn til skråningsstabilitet i utførelsesfasen.

Løsningen

Løsningen på prosjektet ble å begrense helningen på plattformen og ved å etablere pelene i trappetrinn nedover i skråningen. Pelene ble etablert seksjonsvis fra toppen av skråningen for å bevare stabiliteten under produksjon.

Keller etablerte rundt 2100 stk Ø800 kalksementpeler med boret lengde ca 10 meter. Pelene ble testet med FOPS (Forinstallert omvendt pelesonde) hvor en vinge med wire installeres under produksjon av pelen.

Når pelen har herdet i et gitt antall døgn, dras vingen opp med wiren og motstanden måles. Fastheten i pelene var godt over 300 kPa etter 7 døgn. Krav til fasthet var min 150 kPa etter 28 døgn.

Fakta om prosjektet

Eier(e)

Statens Vegvesen

Kellers forretningsenhet(er)

Keller Geoteknikk AS
Keller Grundläggning AB

Hovedentreprenør(er)

Skanska Norge AS

Ingeniør(er)

Prosjekt manager - Andreas Skrunes
andreas.skrunes@vassbakk.no