Keller installerte 40 stk, Φ1.5m borede peler med en total lengde på ca 900 m, begge endebærende peler ned til berggrunnen og 31 m lange friksjonspeler i sand.

Keller installerte 52 stk stålkjerner med en total lengde på ca 730 m med foringsmål som varierer fra Ø273 til Ø406 mm og kjernedimensjoner varierer fra Ø180 til Ø220 mm.

E16 Eggemoen

Prosjektet

Keller ble kontrahert av PNC Norge for å utføre pelearbeidene ved Randselva bru som er en del prosjektet E16 Eggemoen – Olum i Jevnaker. Bruens 3 hovedpilarer skulle fundamenteres på borede peler med diameter på 1,5 m og etableres både som spissbærende peler ned i berg og som friksjonspeler i de sandige jordmassene på Eggemoen siden. For de resterende 4 brupillarene ble det benyttet stålkjernepeler med ulike dimensjoner.

Utfordringen

Utfordringen med prosjektet var hovedsakelig de varierende grunnforholdene med et svært lagdelt berg. Berget bestod av området med svake skiferarter og områder med meget hard menaitt. Det var viktig å avsutte pelene i de harde bergartene. For de friksjonsbaserte boredede pelene på 31 m var utfordringen å trekke opp det midlertidige foringsrøret under etablering av pelen grunnet den høye friksjonen i sandmassene.

Løsningen

Keller mobiliserte en spesiell pelerigg fra Europa med en totalvekt på 150 tonn inkl. utstyr for å kunne bore de borede pelene med diameter 1,5 m. Pelene ble etablert ved å bore ned et midlertidig foringsrør, grave ut masser i røret, senke ned en armeringskurv, fylle opp pelene med betong nedenfra og opp samt trekke foringsrøret opp igjen. En oscillator koblet til riggen måtte benyttes for å bore friksjonspelene grunnet de høyefriksjonskreftene. For stålkjernepelene ble flere ulike borerigger benyttet og pelene bledrevet med standard senkborhammere i ulike dimensjoner.

Fakta om prosjektet

Eier(e)

Statens Vegvesen

Kellers forretningsenhet(er)

Keller Grundläggning AB
Keller Grundbau GesmbH

Hovedentreprenør(er)

PNC Norge AS

Ingeniør(er)

Prosjektleder Mariusz Urbanski
mariusz.urbanski@pnc-norge.no