NØKKELPRESENTASJONER

Prosjektet omfattet mikropeiling, jetpeling, spunt- og avstivningsarbeider.

Spesielle fundamenteringsarbeider på E18 dag og natt med to rigger, inne i Sjølystlokket med en høydebegrensning på 5,4 meter.

Kellers brede portefølje ble satt på prøve.

E18 Sjølystlokket

Prosjektet

En gammel kulvert under Sjølystlokket på Skøyen måtte skiftes ut på grunn av økende vannstand i perioder med mye nedbør. Kulverten ble revet og fornyet i seksjoner. Noen få felt på E18 ble midlertidig stengt. Derfor ble det tilbudt mikropeler/rørvegg og avstivende arbeider for å gjøre det mulig for hovedentreprenøren å grave ut den nødvendige plassen for installasjon av den nye kulverten. Jetpeling og spunt ble lagt til arbeidsomfanget på kort varsel på grunn av prosjekterings-endringer.

Utfordringen

  • Vanskelig logistikk grunnet svært begrenset plass og lav takhøyde med to rigger.
  • Dag- og nattskift grunnet en svært stram tidsplan. God koordinering med hovedentreprenørens arbeider var nødvendig.
  • Borearbeidene måtte utføres like ved siden av en av Norges mest trafikkerte veier, som under ingen omstendigheter kunne stenges.

Løsningen

  • Nødvendig utstyr ble redusert til et absolutt minimum inne i tunnelen. 
  • Samtidig arbeid med opptil 3 rigger - 2 inne og 1 ute - for å holde den stramme tidsplanen.
  • Kellers brede produktportefølje og fleksibilitet gjorde det mulig å rask finne en løsning på problemene med lekkasje og erosjon under tunnelfundamentene. 

Fakta om prosjektet

Eier(e)

Statens Vegvesen

Kellers forretningsenhet(er)

Keller Geoteknikk
Keller Grundbau
Keller Grundläggning

Hovedentreprenør(er)

HAB Construction AS

Ingeniør(er)

Oppdragsgivers prosjektleder:
Per Erik Nord