NØKKELPRESTASJONER

Arbeid fra flåte med en daglig tidevannsforskjell på opptil 3m.
Høyt fokus på miljømessige aspekter ved utførelse.
Installasjon av 1016mm x 14.2mm stålrør med en maksimal lengde på 32,0m.

Engeløybrua

Prosjektet

Engeløybrua-prosjektet er Nordland Fylkeskommunes infrastruktur-prosjekt for å oppgradere den eneste broen mellom Engeløya og fastlandet. Den eksisterende broen, med ett kjørefelt, skal etter planen erstattes med en ny brokonstruksjon innen 2024. Fundamenteringen av prosjektet består av 84 stålpeler med en diameter på 1016 mm som er boret ned i godt fjell. 

Utfordringen

  • Arbeid fra lekter i nærheten av eksisterende bro med vanndybde opptil 25 m.
  • Strenge miljøkrav for å beskytte det lokale miljøet (inkludert fiskeoppdrett i nærheten).
  • Strenge kvalitetstoleranser for installasjon av pelene.

Løsningen

  • Reversibel boring (RC) for å redusere sedimentforurensningen i vannet med å samle opp returmassen i borestrengen.
  • Et spesiellt GPS-system ble benyttet for å sikre at borevinkel, azimut, posisjon og endelig høyde ble overholdt, uavhengig av tidevannsnivået. 

Fakta om prosjektet

Eier(e)

Nordland Fylkeskommune

Kellers forretningsenhet(er)

Keller Geoteknikk
Keller Grundbau
Keller Grundläggning

Hovedentreprenør(er)

Implenia Norge AS

Ingeniør(er)

Oppdragsgivers prosjektleder:
Michael Voigt