• Keller installerte rundt 3300 stk Ø800 mm kalksementpeler for å stabilisere grunnen i forbindelse med en ny ridehall i Evje.

• Kalksementpelene ble installert i et forhåndsbestemt ribbemønster for å stabilisere leiren i grunnen.

Evje Ridehall

Prosjektet

Hersleth AS har på oppdrag fra Alexandra G. Andresen fått ansvar for prosjektet med ny ridehall i Evje.

I forbindelse med prosjektet var det behov for stabilisering av sensitiv leire i grunnen under den nye ridehallen. Keller ble derfor kontrahert som underentreprenør for å etablere kalksementpelene som skulle stabilisere området.

Utfordringen

Utfordringen i dette prosjektet var hovedsakelig at grunnen bestod av mye hindringer som var en utfordring for pelingen. Det ble brukt mye tid på å fjerne hindringer etc for å kunne gjennomføre prosjektet som prosjektert.

Løsningen

Løsningen på prosjektet ble å masseutskifte store deler av grunnen før pelingen.

I visse områder med kun leire, var det ikke behov for dette. Keller etablerte rundt 3300 stk Ø800 kalksementpeler med gjennomsnittslengde ca 7m. Pelene ble testet med FKPS hvor en vinge presses ned i pelen for å måle fastheten. Fastheten i pelene var godt over 300 kPa innen 14 dager etter produksjon.

Fakta om prosjektet

Eier(e)

Alexandra G. Andresen

Kellers forretningsenhet(er)

Keller Geoteknikk AS
Keller Grundläggning AB

Hovedentreprenør(er)

Hersleth AS

Ingeniør(er)

Prosjektleder Runar Olsen
runar.olsen@hersleth.no