I prosjektet installerte Keller over 25 000 pc, Ø800 mm DDSM-kolonner Over 400 000 m total stabilisert lengde i prosjektet Keller hadde fire rigger på stedet samtidig som de fleste.

Dry Deep Soil Mixing and Soil Reinforcement

Prosjektet

Follobanen-prosjektet er i dag det største infrastrukturprosjektet i Norge. Prosjektet inkluderer 22 km ny jernbane fra Oslo til Ski.Hoveddelen av prosjektet består av en 20 km lang tunnel som vil være den lengste i nord når den er ferdig. På prosjektet har Keller hovedsakelig utført DDSM, stålkjerne hauger, jet fuging og fuging i stein i Oslo S.

Utfordringen

På arbeidsplassen er det mange forskjellige teknologier og nasjonaliteter, så logistikk og planlegging er viktig.I noen deler er leiren myk og rask, men i andre deler er leiren medium stiv og lav til middels følsomhet. Over leiren er det et lag med tørr skorpe og fyll som stort sett varierer mellom 1 og 5 m i tykkelse. Under leiren er det et morenesjikt med en tykkelse som varierer mellom 1 og 20m, morenesjiktet er tykkest i områder med størst dybde til berg. Grunnforholdene på arbeidsplassen varierte mer enn forventet, der leiren lokalt var veldig vanskelig å bore.

Løsningen

Med sin store fundamentportefølje har Keller vært i stand til å hjelpe kunden med flere forskjellige teknologier når justeringer har blitt nødvendige. Dette eliminerte eventuell timeloss for klienten. Keller tilbyr også en stor maskinpark, bestående av over 130 boremaskiner som skapte fleksibilitet og sikkerhet for klienten.

Fakta om prosjektet

Eier(e)

Bane NOR

Kellers forretningsenhet(er)

Keller Grundläggning

Hovedentreprenør(er)

Societả Italiana per Condotte dácqua S.p.A
Project Manager Demetrio Morabito
dmorabito@condotte.com