Keller instellerte 280 stk, Φ1.2m – 4.051m med jetpeler i løpet av 15 dager.

2 Keller jetpelerigger jobbet dag og natt for å kunne følge fremdriftsplanen til Byggherren.

3 Behandlingsanlegg for returmasser ble benyttet konstant for å kunne holde retumassene unna og redusere miljøavtrykket.

Summer shutdown 2020

Prosjektet

Follobanen-prosjektet hadde sommeren 2020 en planlagt nedstegning av jernbanen på ca 3 uker som var kritisk for gjennomføringen av hele prosjektet.

I denne forbindelse ble Keller kontrahert for å utføre mer enn 4.000 m med jetpeler i løpet av 3 uker. Formålet med arbeidene var å stabilisere grunnen for utgravingsarbeidene som skulle utføres senere.

Utfordringen

Hovedutfordringen med prosjektet var å håndtere de store mengdene med returmasser som kommer til overflaten under jetpeleproduksjonen samt å overholde den korte tidsfristen uten noen muligheter for forsinkelser. Arbeidene fant sted direkte i jernbanetraseen og jernbanelinjene ble fjernet før arbeidene startet.

Løsningen

Keller mobiliserte 3 spesialrigger og 3 behandlingsanlegg for returmasser for å kunne følge Bane NORs fremdriftsplan.

Reserveutstyr var også på plass for alle kritiske deler av produksjonslinjen. 25 av de mest erfarne jetpelearbeiderene i Kellerjobbet dag og natt for å fullføre prosjektet. Forvask av leiren var nødvendig for å unngå bevegelser på tunnelkonstruksjonen. Keller greide å tilbakelevere og rigge ned området 6 dager før tiden slik at hovedentreprenør fikk god tid til å tilbakestille området og overlevere dette til Byggherre.

Fakta om prosjektet

Eier(e)

Bane NOR

Kellers forretningsenhet(er)

Keller Geoteknikk AS
Keller Grundbau Ges.mbH

Hovedentreprenør(er)

HAB Construction AS

Ingeniør(er)

Prosjektleder Geir Lundberg
geir@hab.no