I prosjektet installerte Keller rundt 1.500 stk stålkjernepeler. Over 60 000 m, Ø273mm hauger med Ø150mm og Ø180mm stålkjerne. Keller utførte dette prosjektet med opptil 4 rigger samtidig ved bruk av flere topp moderne boreteknikker.

Follobanen RingBit System

Prosjektet

Follobanen-prosjektet er i dag det største infrastrukturprosjektet i Norge. Prosjektet inkluderer 22 km ny høyhastighetsbane fra Oslo til Ski. Hoveddelen av prosjektet består av en 20 km lang tunnel som representerer den lengste jernbanetunnelen i Norge. På prosjektet har Keller hovedsakelig utført DDSM, Steel Core Piles, Jet Grouting og Rock Grouting for å stabilisere den nåværende sensitive leire og kvikkleire.

Utfordringen

Den stramme tidsplanen for grunnarbeidene i kombinasjon med den vanskelige jorda var hovedutfordringene på stedet. Jordsmonnet i området består hovedsakelig av leire. I noen deler er leiren myk og rask, men i andre deler er leiren medium stiv og lav til middels følsomhet. Over leiren er det et lag med tørr skorpe og fyll som stort sett varierer mellom 1 og 5 m i tykkelse. Under leiren er det et morenesjikt med en tykkelse som varierer mellom 1 og 20m, morenesjiktet er tykkest i områder med størst dybde til berg. På grunn av endrede jordforhold på stedet utviklet Keller en boreteknikk der borevæsken gjenbrukes og bakken behandles på den mest følsomme måten, mulig.

Løsningen

Med sin store grunnlagsportefølje assisterte Keller kunden med flere forskjellige teknologier. Videre utførte Keller flere statiske og dynamiske belastningstester på stedet for å verifisere bæreevnen til haugene. Keller tilbyr også en stor maskinpark, bestående av over 130 boremaskiner som skapte fleksibilitet og sikkerhet for klienten.

Fakta om prosjektet

Eier(e)

Bane NOR

Kellers forretningsenhet(er)

Keller Grundläggning AB
Keller KFS (Finland)
Keller Grundbau

Hovedentreprenør(er)

Societả italiana per Condotte dácqua S.p.A / Bane Nor
Prosjektleder Demetrio Morabito
dmorabito@condotte.com