• Keller installerte rundt 1800 stk Ø800 mm kalksementpeler for å stabilisere grunnen i en byggegrop i forbindelse med den nye Fornebubanen.

• Keller utførte rundt 200 m med jetpeling for tetting mellom spunt og berg.

Lysaker-Fornebu Tunnel

Prosjektet

Implenia Norge AS har på oppdrag fra Fornebubanen blitt innstilt til å utføre tunnel- og grunnentreprisen fra Lysaker til Fornebu.

Denne aktuelle delen av prosjektet er lokalisert på Fornebu. Det er her planlagt et stasjonsbygg og en nedgang til den fremtidige T-banen.

I forbindelse med prosjektet var det behov for å stabilisere den sensitive leiren i byggegropen med kalksementpeler. Grunnet utgraving ned til berg og videre ned i berg var det også nødvendig å tette overgang mellom spunt og berg mot vanninntrengning.

Dette ble gjort med jetpeler med varierende dimensjoner.

Utfordringen

Utfordringen i dette prosjektet var hovedsakelig å sikre god tetting mellom spunt og berg og sørge for at alle glipper ble fanget opp.

Løsningen

Løsningen på prosjektet ble å stabilisere hele grunnen i byggegropen med kalksementpeler med innblandingsmengde 75 kg/m3.

Kalksementpelene ble satt i et ribbemønster og ble satt tett inntil spunt. Alle pelene gikk ned til berg. For tettingen mellom spunt og berg ble det benyttet jetpeler med fasthet 5MPa. Det ble benyttet mange peler av mindre diameter istedenfor færre peler av større diameter for å kunne fange opp sprang i berget. Diametere på 0,8 m og 1,0 m ble benyttet i hver buk og rygg på spunten. Pelene ble etablert etter spuntprotokoller for å sikre at alle glipper ville tettes. Det ble videre benyttet skrått nedadrettede dyser for å sikre en god kontakt mot berg.

Fakta om prosjektet

Eier(e)

Fornebubanen

Kellers forretningsenhet(er)

Keller Geoteknikk AS
Keller Grundläggning AB

Hovedentreprenør(er)

Implenia Norge AS

Ingeniør(er)

Prosjekleder - Bernt Moen
epost - bernt.moen@implenia.com