• Keller installerte en rørspunt med lås bestående av 139 stk Ø406 foringsrør avlastet med 11 stk lissestag.

• Stålkjernepeler Ø150mm ble nedboret for en fremtidig bru for utlasting av masser fra hovedtunnelen.

• Kalksementpeler ble etablert for å sikre et område med sensitiv leire / kvikkleire.

Fornebubanen - K2F Lysaker

Prosjektet

Keller har på oppdrag fra HAB Constructions fått ansvar for å etablere en rørspunt samt stålkjernepeler i forbindelse med forberedende arbeider for den nye Fornebubanen. Arbeidene skal sørge for tilkomst for en sidetunnel for uttak av masser for hoved-tunnelen til Fornebubanen. Arbeidene ble utført i løpet av en 3 ukers periode.

Utfordringen

Utfordringen i dette prosjektet var hovedsakelig mye bergboring med stor rørdiameter samt utfordrende injeksjonsarbeider.

Løsningen

Løsningen på prosjektet ble å benytte Kellers Comacchio MC40 borerigg for å sikre en god fremdrift. Foringsrørene ble satt ned i fulle lengder på ca. 8-10 m. Alle rør ble boret minimum 2 meter inn i hardt berg med en spesiell borkrone tilpasset hardt berg. Alle rør ble satt i lås og det ble i etterkant injisert i injeksjonskanal i låsene. Etter injeksjon ble alle rør fylt opp med B30 betong. Stålkjernepelene ble etablert med Ø219 rør og Ø150 mm stålkjerne med både trykk- og strekkpeler.

Det ble også i prosjektet boret 11 stk lissestag og etablert pute av UNP 300 bjelker som sikring av rørspunten. For sikring av et område med sensitiv leire etablerte også Keller en del kalksementpeler i prosjektet.

Fakta om prosjektet

Eier(e)

Follobanen

Kellers forretningsenhet(er)

Keller Geoteknikk AS
Keller Grundbau GesmBH
Keller Grundläggning AB

Hovedentreprenør(er)

HAB Construction AS

Ingeniør(er)

Prosjektleder - Kamilla Malt Marøy
epost - kamilla@hab.no