Grunnforbedring med drenering, ved bruk av prefabrikkerte vertikaldren (PVD). 3183 stk prefabrikerte vertikaldren ble installert og ankret i 20m dybde. Forboring grunnet harde grunnforhold.

Frevar KF

Prosjektet

Frevar KF prosjektet innebærer forlengelse av terrenget, like ved kysten i Fredrikstad, Norge. Omfanget av arbeidet til Keller er å fremskynde grunnkonsolideringen, ved bruk av grunndrenering med teknikken prefabrikkerte vertikaldren (PVD).

Utfordringen

  • Nødvendig med forboring grunnet harde jordlag i 3.5m dybde.
  • Utfordringer med ankerlegging av prefabrikkerte dren, pga. myke grunnforhold for noen punkter i 20m dybde.
  • Forberedelser av arbeidsplatform utført parallellt med forboring og installasjons arbeid. Sikkerhetsutfordringer grunnet 3 maskiner jobbet samtidig i det samme området.
  • Forutsetninger med god koordinasjon mellom maskiner for å fullføre prosjektet innen 3 uker.

Løsningen

  • Forboring 20% av punktene ved hjelp av Auger-bor.
  • Bruk av ankerplater med økt arealt for å overkomme ankerleggings utfordringer.
  • God koordinering ble oppnådd, gjennomføring av prosjektet ble utført tidsnok og trygt.

Fakta om prosjektet

Eier(e)

Park og Anlegg

Kellers forretningsenhet(er)

Keller Geoteknikk AS

Hovedentreprenør(er)

Park og Anlegg

Ingeniør(er)

Hovedentreprenørens prosjektleder:
Jack Valleraune