• Grunnundersøkelser, prøvetaking med Ø102mm kjerneprøver.

• 3 m boring i godt fjell.

• Teleskopisk boring til en dybde av over 50m.

• Strenge miljøkrav på øya innenfor et vernet naturreservat.

Lågen

Prosjektet

For E6-utvidelsen mellom Roterud – Storhove ved Lillehammer engasjerte AF Gruppen Norge Keller Geoteknikk til å utføre grunnundersøkelser i prosjektområdet. Målet var å få en bedre forståelse av grunnforholdene og det faktiske bergnivået for justering og tilpassing av utforming av brufundamenter og skjæringer/fyllinger.

Utfordringen

  • Boring gjennom svært erosibel jord med væskeovertrykk.
  • Strenge miljøkrav med en tøff tidsplan.
  • Arbeid på øya med begrenset tilgang for materiell og utstyr.
  • Boredybder opp til 50m i løsmasser.

Løsningen

  • Keller utførte arbeidene i tett samarbeid med oppdragsgiver og prosjekterende.
  • Det ble gjort tilpasninger for å få best mulig resultat.
  • Teleskopisk boring ble brukt for å nå dypene innenfor de utfordrende jordforholdene.

Fakta om prosjektet

Eier(e)

Nye Veier

Kellers forretningsenhet(er)

Keller Geoteknikk

Hovedentreprenør(er)

AF Gruppen Norge

Ingeniør(er)

Hovedentreprenørens prosjektleder: Anton Brandtzæg