Keller har utført grunnundersøkelser fra lekter med vanndybder opp til 50m

CPTu med stegvis forboring ble utført gjennom svært heterogene innsjøsedimenter. Totalt ble det utført 65 punkter inkludert total sonderinger, CPT/CPTu med forboring og Sonic prøvetaking opp til 90m dybde på mindre enn 3 måneder.

KS-2 Tangenvika bru
KS-2 Tangenvika bru

Prosjektet

Keller fikk i oppdrag av Implenia Norge AS å utføre fundamenteringsarbeider for den nye togbroen «Tangenvika bru» i Mjøsa. Den 1070-meter lange broen vil bestå av 16 akser, mens 14 akser vil bli installert i vannet. For å få en bedre forståelse av grunnforholdene og supplere eksisterende grunninformasjon, ble det bestemt at Keller skulle utføre ytterligere grunnundersøkelser fra lekter.

Utfordringen

Hovedutfordringen i prosjektet var å utføre undersøkelsesarbeidene og sikre lekteren i vannområdene med dybder opp til 50 meter. Disse vanndybdene krevde behov for ytre og indre foringsrør for alle utførte undersøkelsestyper. I tillegg ble det utført borelengder på opptil 90m.

Løsningen

For å kunne utføre alle ulike typer undersøkelsestyper (Prøvetaking, CPTu og total sondering) ble det brukt to ulike rigger på flåten i hele prosjektperioden. For å utføre CPTu gjennom hele lengden av forskjellige jordlag, ble det brukt en trinnvis forboringsteknikk som sikrer penetrasjon til endelig dybde over fjellnivå. Posisjonering og sikring av lekteren var nødvendig på grunn av kraftig vind og bølger. 8 vinsjer ble installert på dekk og forskjellige typer ankre ble brukt for å unngå glidning av ankrene på sjøbunnen.

Fakta om prosjektet

Eier(e)

Bane NOR

Kellers forretningsenhet(er)

Keller Geoteknikk

Hovedentreprenør(er)

Implenia Norge AS

Ingeniør(er)

Prosjektleder
Sven Gäbel
Sven.Gaebel@Implenia.com