Keller installerte på 5 dager 67 stk Ø323 foringsrør for en rørspunt samt en rad med 10 stk 19 m lissestag.

Alle arbeider ble utført under et 10-dagers brudd ved Nittedal stasjon.

DDSM Nittedal Stasjon

Prosjektet

NRC har på oppdrag fra Bane NOR fått ansvar for å utbedre Nittedal Stasjon, blant annet med en lengre strekning med dobbeltspor.

I denne forbindelse var det behov for etablering av en rørspunt for å kunne fortsette arbeidene. Rørspunten vil ha 2 stagrader og bestå av Ø323 mm rør.

Keller ble kontrahert av NRC for å utføre arbeidene i løpet av et 10-dagers sommerbrudd.

Utfordringen

Utfordringen i dette prosjektet var hovedsakelig den korte tiden som var til rådighet, samt utfordringer med samtidig etablering av rørspunt og lissestag.

Løsningen

Løsningen på prosjektet ble å benytte Kellers Comacchio MC40 borerigg for å sikre en god fremdrift.

Foringsrørene ble satt ned i fulle lengder på ca. 11 m i gjennomsnitt. Alle rør ble boret et godt stykke inn i hardt berg. Rørene ble satt med c/c 0,5m og boret med luftdreven senkborhammer. Det ble satt ned til sammen 67 foringsrør.

Videre ble det utgravd ned til første stagrad før lissestagene ble etablert fra dette nivået.

Det ble til sammen etablert 10 lissestag med lengder på ca. 19 m. Etter ferdig produksjon ble massene tilbakefyllt mot spuntveggen, jernbanesporene og kontaktledningene ble reetablert og driften ble videreført.

Resterende arbeider vil utføres i senere brudd på jernbanen.

Fakta om prosjektet

Eier(e)

Bane NOR

Kellers forretningsenhet(er)

Keller Geoteknikk AS
Keller Grundbau Gesmbh

Hovedentreprenør(er)

NRC Norge AS

Ingeniør(er)

Prosjektleder - Tore Heggenes
tore.heggenes@nrcgroup.no