319 mm gjenget stålrør med maksimal lengde 34m. 20 Stålkjernepeler med en maksimal lengde på 34m. Rørdiameter mellom 170mm og 320mm. Boreteknikk med vanndreven hammer (DTH hammer).

Norcem Brevik CCS
Norcem Brevik CCS

Prosjektet

Prosjektet er en del av CO2-reduksjonsanlegget til Norcems sementfabrikk i Brevik. CO2-utslipp fra sementproduksjon vil bli fanget opp og lagret i tidligere petroleumsreservoarer. Anlegget skal være i drift fra 3. kvartal 2024. Keller har fått tildelt arbeidene med å utføre peling for fremtidig fundamentering av anlegg.

Utfordringen

  • Utfordrene grunnforhold med bløte, sensitive leire lag over tykk morene.
  • Fullt operativ sementfabrikk som resulterer i kompleks logistikk på anlegget og lite lagerareal for utstyr og material.
  • Komplisert riggområdet med lange avstander mellom ingang, vaske-/blandeanlegg og arbeidsområdet.

Løsningen

  • Vanndrevet DTH hammer for å minimere interferens med omkringliggende, sensitive jordlag og eksisterende peler i grunnen.
  • Kontinuerlige materialleveranser og lagring inne i vårt arbeidsområde for å redusere plassforbruket på stedet.

Fakta om prosjektet

Eier(e)

Norcem

Kellers forretningsenhet(er)

Keller Geoteknikk AS
Keller Grundläggning
Keller Grundbau

Hovedentreprenør(er)

HAB Construction

Ingeniør(er)

Prosjektleder Hovedentreprenør:
Piotr Garbacik
piotr@hab.no