Keller installerte rundt 11550 stk Ø600 mm og Ø800 mm kalksementpeler som grunnstabilisering for en ny arena og et tilbygg for Os Skole ved bruk av 2 rigger på totalt 175.000 m. Kalksementpelene ble installert til berg (27m maks dybde) i et område med svært sensitiv leire (kvikkleire).

Os Skole
Os Skole

Prosjektet

AF Gruppen Norge AS har på vegne av Halden kommune vært hovedentreprenør for alle arbeider vedrørende en ny Arena og en utvidelse av eksisterende skole og har hyret inn Keller som underentreprenør for grunnstabiliseringsarbeidene for å behandle den sensitive leiren i området og etterpå bygge ut på stabilisert grunn.

Utfordringen

  • Trang tidsplan, utnyttelse av 2 rigger i trange områder
  • Koordinering med andre underentreprenører for videreføring av grave- og betongarbeider
  • Levering av bindemiddel (kalk/sement og ckd/sement) mer enn 4.200 tonn totalt

Løsningen

Løsningen på prosjektet var å benytte 2 rigger med maksimal boredybde Keller har tilgjengelig i sin riggflåte (på opp mot 27 meter) med toppmoderne GPS og IT-infrastruktur for å overholde de høye kvalitetsstandardene i prosjektet. I tillegg ble 58 FKPS-testpeler valgt og testet for å verifisere den prosjekterte skjærfastheten for begge bindematerialene i disse utfordrende jordforholdene. I tillegg ble det oppnådd en god kobling mot eksisterende spunt, kritisk for global stabilitet, ved hjelp av blandeverktøyet Ø600.

Fakta om prosjektet

Eier(e)

Halden Kommune

Kellers forretningsenhet(er)

Keller Geoteknikk
Keller Grundläggning

Hovedentreprenør(er)

AF Gruppen Norge AS

Ingeniør(er)

Project Manager
Trond Segerblad +47 911 33 421
trond.segerblad@afgruppen.no