• Keller installerte nær 142 000 løpemeter med Ø600 mm kalksementpeler med maks dybde på 25 meter.

• Kalksementpelene ble installert for å stabilisere grunnen, men også som fundament for de fremtidige bygningene i prosjektet.

• For å oppnå de prosjekterte parameterne ble det utført 45 stk FKPS tester som bekreftet pelehomogeniteten og styrken i pelene.

Osebakken

Prosjektet

Peab Eiendomsutvikling var ansvarlig for utbyggingen av et nytt boligkompleks ved Osebakken i Porsgrunn. Første stadie i prosjektet (BT1) bestod av to bygninger bestående av totalt 26 leiligheter. Keller ble valgt til å utføre kalksementpele-arbeidene for stabilisere grunnen og etablere et permanent fundament for boligkomplekset.

Utfordringen

Prosjektet er lokalisert i en slak skråning mellom Porsgrunnselva og den nærliggende jernbanelinjen. Grunnen i området består av et ca. 20 meter tykt lag av marin leire over et lag av morene før berg. Leiren i området er homogen og veldig sensitive / delvis kvikk.

Løsningen

Kalksementpeler ble valgt som den geotekniske løsningen for å stabilisere leiren og overføre bygningslastene ned gjennom leirelaget til morenelaget. For å imøtekomme prosjektets fremdriftsplaner mobiliserte Keller 3 stk kalksementpelerigger på prosjektet. Alle riggene kunne etablere peler til dybder på 25 m og var i drift samtidig. Etter ferdig utførelse ble det valgt ut 45 peler som ble testet med FKSP metoden hvor en stålvinge presses ned i pelene for å bekrefte at riktig skjærfasthet er oppnådd. Alle pelene viste resultater over kriteriene godt før 28 herdedøgn. Dette gjorde at hovedentreprenøren kunne fremskynde videre arbeider i prosjektet.

Fakta om prosjektet

Eier(e)

Peab AS

Kellers forretningsenhet(er)

Keller Geoteknikk AS
Keller Grundläggning AB

Hovedentreprenør(er)

PBBL Prosjekt
Peab Eiendomsutvikling AS

Ingeniør(er)

Prosjektleder Hovedentreprenør - Erik Løberg
e-post: erik.løberg@peab.no