Keller installerte rundt 2400 stk Ø600 og Ø800 mm kalksementpeler for å stabilisere grunnen for flere nye boligblokker i Langhus. Kalksementpelene ble installert både som single peler og i ribber.

 

Grunnstabilisering Parkveien

Prosjektet

Solon Eiendom planlegger å bygge flere boligblokker i Parkveien i Langhus. Betonmast var på dette prosjektet kontrahert som Hovedentreprenør og Keller ble kontrahert som underentreprenør for å etablere kalksementpeler. Grunnen måtte stabiliseres før bygging av boligblokkene samt for å kunne etablere en VA-kulvert.

Utfordringen

Utfordringen i dette prosjektet var hovedsakelig en del infrastruktur i grunn. Spuntvegger som var nedgravd og vann- og avløpsledninger som ikke kunne fjernes. Omtrent utstrekning av disse hindrene ble avmerket i terreng før oppstart og andre tiltak ble iverksatt for å sikre en sikker utførelse.

Løsningen

Keller etablerte rundt 2400 stk Ø600 og Ø800 kalksementpeler med lengder mellom 2 og 15 meter. Grunnen var hardere enn først antatt slik at diameteren på pelene måtte reduseres til Ø600 pga for høyt torsjonsmoment. I nærheten av nevnte vann og avløpsledninger var det nødvendig med forsiktig boring. Pelene ble etablert rundt ledningene uten noen større utfordringer. Pelene ble testet med FKPS hvor en vinge penetrerer pelene ovenfra. Testene viste en skjærstyrke på flere ganger av hva som var lagt til grunn. I noen av pelene var det ikke mulig å penetrere vingen hele veien da pelematerialet var for hardt.

Fakta om prosjektet

Eier(e)

Solon Eiendom

Kellers forretningsenhet(er)

Keller Grundläggning AB
Keller Geoteknikk AS

Hovedentreprenør(er)

Betonmast Boligbygg AS

Ingeniør(er)

Project Manager Line Solberg Martinsen
line.solberg.martinsen@betonmast.no