Støttevegger bestående av borede peler, jetinjisering, steininjisering og jord ankere for å sikre byggegropen med opptil 15 m dybde
Kalksementpeler brukes til generell stabilitet i den fremtidige byggegropen
Keller Reverse Circulation Drilling system er benyttet i sensitive jordarter (vannboringsteknikk med dobbelt roterende hode)

Vannboringsteknikk med dobbelt roterende hode

Prosjektet

I 2017 bestemte Oslo kommune seg for å investere i re-utvikling av det eksisterende Radiologiske sykehuset.
Prosjektet ble prioritert på grunn av den betydelige veksten i Oslo -regionen. Det første protonsenteret i Norge, med avansert teknologi innen strålebehandling, vil bli etablert innenfor dette anleggets området.
De nye klinikkbygningene vil være i fullt drift i 2024.

Utfordringen

Sensitive jordarter  bestående av særlig sentitiv og siltig leire og kvikkleire
Tilstedeværelse av fullt operative og bestående fasiliteter på Radium Hospital
Eliminere risikoen for at grunnvann kunne komme inn i byggegropen
Utførelse av Jetpeler med en diameter på 2,0 m fra eksisterende sykehuskjeller
Sekvensering av arbeidet for å maksimere produksjonen (opptil 7 borerigger samtidig)

Løsningen

Vannboring med dobbelt roterende hode for å minimere forstyrrelser i den omkringliggende jorda
Fjernavlesning av støtteveggens bevegelsen (inklinometere og anker lastceller)
Acoustic Column Inspector® brukes til å sikre riktig installasjon av Jetpeler

Fakta om prosjektet

Eier(e)

Sykehusbygg HF

Kellers forretningsenhet(er)

Keller Geoteknikk AS
Keller Grundläggning AB
Keller Grundbau GesmbH

Hovedentreprenør(er)

HAB Construction AS

Ingeniør(er)

Prosjektleder - Lars Christian Hvesser
epost - larschristian@hab.no