Jetinjisering for tetting mellom berg og spunt i forbindelse med en byggegrop for kulvert I Nittedal. Keller installerte rundt 140 jetpeler med diameter på 1,2 m og varierende lengder mellom 0,4 og 5 meter.

Jetinjisering RV4

Prosjektet

Anlegg Øst Entreprenør hadde kontrakten med etablering av ny kulvert under Rv4 i Nittedal. En byggegrop med spunt ble etablert.

For å forhindre vanninntrengning i byggegropen ble jetinjisering benyttet for å tette glipper mellom spunt og berg.

Utfordringen

Utfordringen i dette prosjektet var hovedsakelig å sørge for at det ikke oppsto åpninger i jetpeleveggen grunnet større fall i nivået på berg.

Løsningen

Keller etablerte rundt 140 peler med diameter 1,2 m i bunn av spunten mot overgangen til berg rundt hele byggegropen.

Pelene var etablert med god overlap for å besørge en tett jetpelevegg. For å sørge for en god kontakt mot berg ble en spesiell monitor med en kombinasjon av nedadrettede dyser og horisontale dyser benyttet.

Fakta om prosjektet

Eier(e)

Nittedal Kommune

Kellers forretningsenhet(er)

Keller Geoteknikk AS
Keller Grundbau Ges.mbH

Hovedentreprenør(er)

Anlegg Øst Entreprenør AS

Ingeniør(er)

Prosjektleder Jan Erik Kvarberg
jan.kvarberg@anlegg-ost.no