Keller installerte rundt 20.000m med permanente ankere. Forankringer for støttemurer med opptil 15 lisser for permanent bruk i opp til 100 år. Keller utførte dette prosjektet med opptil 2 rigger samtidig og ved bruk av flere egenutviklede boreteknikker.

Project references Norway

Prosjektet

Follobanenprosjektet er i dag det største infrastrukturprosjektet i Norge. Prosjektet inkluderer 22 km ny høyhastighetsbane fra Oslo til Ski. Hoveddelen av prosjektet består av en 20 km lang tunnel som representerer den lengste jernbanetunnelen i Norge. På prosjektet i Ski har Keller utført stålkjernepeler i forskjellige dimensjoner, injeksjon, installasjon av permanente og midlertidige ankre, i tillegg til bergbolter i stål og fiberglass.

Utfordringen

Den stramme tidsplanen for borearbeidene i kombinasjon med vanskelige grunnforhold og store forskjeller i nivå til berg var hovedutfordringene på stedet. Løsmassene i området består hovedsakelig av leire. I noen deler er leiren svak, men i andre deler er leiren medium stiv og med lav til middels sensitivitet. Over leiren er det et lag med tørrskorpe og fyllmasser som stort sett varierer i tykkelse fra 1 til 5 meter. Under leiren er det et morenesjikt med en tykkelse på omtrent 1 til 3 meter. På grunn av utfordrende grunnforhold på stedet, benyttet Keller sitt «double head» boresystem for å installere ankerene. Denne teknikken gjør det mulig å hente foringsrøret etter at ankeret er installert på en sikker måte, noe som også har en positiv innvirkning på miljøfotavtrykket.

Løsningen

Med sin store portefølje kunne Keller hjelpe kunden med flere ulike tekniske løsninger. Keller, har også en stor maskinpark bestående av over 130 borerigger, dette skapte fleksibilitet og sikkerhet for kunden.

Fakta om prosjektet

Eier(e)

Bane NOR

Kellers forretningsenhet(er)

Keller Grundläggning AB
Keller Grundbau

Hovedentreprenør(er)

OHL –Obrascon Huarte Lain SA - Spain
Project Manager Francisco Vicente Soto
+47 400 85 021
francisco.vicente@ohlnorge.no