Keller installerte 1667  kalksementpeler med diameter 600mm. Dette utgjorde 20 000 stabiliserte lengdemeter.

 Kalksementpeler Sluppenveien

Prosjektet

Sluppen er et næringsområde i utvikling i Trondheim. KC-stabilisering ble valgt som fundamenteringsmetode for et nytt bygg som settes opp her.

Utfordringen

Det er veldig tykk overdekning med leire i området, slik at boring til fjell ikke var aktuelt.

Det var også store lokale forskjeller i leiren, og hardere leirlag skapte problemer for gjennomboring i deler av arbeidsområdet.

Løsningen

1539 enkeltstående KC-peler ble installert for å fundamentere det oppkommende bygget. 128 KC-peler ble i tillegg installert til kranfundament.

Alle disse ble satt ned til hardere masser i grunnen. Det krevde erfaring og særlig kompetanse for å utføre dette i henhold til tegninger og spesifikkasjoner.

Områdene med harde leirmasser på grunt nivå, ble løst ved å utvide stabiliseringsområdet med ytterligere stabiliseringspunkter.

Fakta om prosjektet

Eier(e)

R. Kjeldsberg AS

Kellers forretningsenhet(er)

Keller Geoteknikk AS
Keller Grundläggning AB

Hovedentreprenør(er)

Veidekke Entreprenør AS

Ingeniør(er)

Maria Venås
Kontakt - maria.venas@veidekke.no