• Etablering av stålpeler med en diameter på 914mm med bruk av reversible boring (Reverse Circulation drilling method (RC-drilling))

• Utfordrene miljøaspekter skulle håndteres.

Valla Bru
Valla Bru

Prosjektet

På vegne av Vestland Fylkeskommune, PEAB Anlegg AS blitt kontrahert til utføre arbeidene med Valla bru. I denne sammenhengen var det behov for etablering av stålpeler. Grunnlaget består av 4stk av Ø914mm stålpeler.

Utfordringen

• Beskytte omkringliggende miljø under utførelsen, hovedsakelig elven.

• Begrenset forhold på byggeplassen med utfordrerne miljøaspekter og uten å avbryte annet arbeid fra hovedentreprenøren.

• Boredybder på opp til 15m med Ø914 mm stålpeler.

Løsningen

Løsningen på prosjektet ble å benytte Kellers RTG RM20 borerigg for å sikre en god fremdrift. Boreriggen var utstyrt med et system for reversible boring, som sikret at omkringliggende områder ikke ble påvirket av boreslam. Etter at stålpelene ble boret til påkrevd dybde, ble pel fot injisert og gjenboret for å sørge at  ingen vann kan strømme inn i pelene. En videoinspeksjon ble utført for å sikre at alle kravene var oppfylt før installasjon av foringsrør. Alle miljømessige aspekter ved prosjektet kunne utføres med bruk av teknikken med reversible boring som sikret at alt boreslam kunne samles opp på et egnet område.

Fakta om prosjektet

Eier(e)

Drammen

Kellers forretningsenhet(er)

PEAB Anlegg AS

Hovedentreprenør(er)

Vestland Fylkeskommune

Ingeniør(er)

Prosjektleder Hovedentreprenør
Jan-Even Johansen
jan-even.johansen@peab.no