Da har vi i uke 9 startet med mobiliseringen av utstyret for fundamentering av ny bru over Eidselva i Ulefoss. Her kommer den nye traseen til fylkesvei 359 fra Kaste–Stoadalen til å krysse elva.

Prosjektet for vår del omfatter nedboring av stålrørpeler, 16 stykk med en diameter på 1016 mm fordelt i 2- akser for søylefundament og bæring av bruspennet. Det vil også bli installert 20 stykk stålkjernepeler fordelt med halvparten i hvert landkar. Vi utfører jobben for Hovden Hytteservice AS og byggherre er Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Avlaster trafikkfarlig veg

På strekningen Odden–Lanna ligger vegen tett opp til eksisterende verneverdig boligbebyggelse. Den nye veien vil lede hovedtyngden av trafikken mellom Ulefoss og Lunde, vekk fra dette området.

Mobilisering av utstyret for fundamentering av ny bru over Eidselva
Published on