15. november 2022 kjøptes Nordwest Fundamentering AS i Trondheim av Keller Geoteknikk AS. Keller Geoteknikk og Nordwest Fundamentering annonserte fusjonen i september 2023. 

Nordwest Fundamentering med sine 23 ansatte, utstyr og maskiner, og deres kompetanse og kunnskap, vil nå bli integrert i og bli en del av Keller Geoteknikk AS, som Keller Geoteknikk avdeling Nord. Med kontoradresse i Magnus Lagabøters veg 2, 7047 Trondheim, og avdelingsleder John Olav Dybvik.

Denne fusjonen vil gi oss muligheten til å vokse som ett selskap, og bli ledende innen geoteknikk i det norske markedet, ved å dele vår kompetanse og erfaring.

Vi ønsker alle de nye medarbeiderne velkommen i Keller-familien og ser frem til en vellykket fremtid sammen!

Keller Geoteknikk avdeling Nord
Åpning av Keller Geoteknikk avdeling Nord
Published on