• En rørspunt bestående av 323,9 x 12,5 mm sammenlåsende foringsrør.

• Arbeidene ble utført svært nær Homla elv med høy grunnvannstand nivå.

• Arbeidene ble utført i desember med lufttemperaturer som faller ned mot -20oC.

E6 - Hommelvik

Prosjektet

Prosjektet «E6 Ranheim – Værnes» består av 23 km lang firefelts motorvei med fire nye tunneler, åtte broer og tre toplanskryss. Acciona Construcción (Hovedentreprenør) har påbegynt de første arbeidene i 2020 og prosjektet forventes ferdigstilt i 2025. Det vil forbedre mobiliteten betydelig i den nordlige delen av Trøndelag fylke.

Utfordringen

  • Begrenset arbeidsplattform på grunn av den topografisk utfordrende plasseringen.
  • Arbeidene utført svært nær Homla elv. 
  • Arbeidene i desember med temperaturen fallende ned mot -20oC med begrenset sollys. 

Løsningen

  • Til tross for begrenset arbeidsplattform, brukte Keller 46t borerigg for å imøtekomme for boring i berg med høy styrke.
  • Svært erfarent team var ansvarlig for boring i utfordrende grunnforhold, inkludert steinblokker, skrånende berggrunn og høy grunnvannstand. 

Fakta om prosjektet

Eier(e)

Nye Veier

Kellers forretningsenhet(er)

Keller Geoteknikk

Hovedentreprenør(er)

Acciona Construcción

Ingeniør(er)

Main contractor’s Project Manager - José María Cabañas Casado
E-post: jmcabanas@acciona.com