Ankertesting ble utført for å kontrollere kapasiteten til ankerene. Installasjon av 5 vertikale permanente grunnankere med lengde opp til 35 meter ankere med 15 lisser (15,3 mm diameter). Fullautomatisert ankerundersøkelse opp til last på 3 100 kN.

Test Anchors Ski

Prosjektet

EPC Ski-kontrakten innkluderer rekonstruksjon av Ski togstasjon, omgjøring av stasjonens tilliggende områder, og alle tilknyttede anlegg som relaterer til rekonstruksjon av eksisterende og ny jernbanelinje.

Dette testprogrammet var kritisk for videre arbeid ved Ski togstasjon. Keller fikk oppdraget med å utføre ankertester for å kontrollere kapasiteten til de permanente grunnankerene.

Maksimal testlast på 3 100 kN ble påført og utført etter EN-standard. Alle ankerene bestod testen og Keller avsluttet testprogrammet med et vellykket resultat etter 4 uker arbeid som inkluderte både installasjon og testing.

Utfordringen

Jordtype: Leire- og morenelag inneholdt store steinblokker og ble etterfulgt av fast grunnfjell hvor forankringssonene ble plassert.

Arbeidet foregikk under en kritisk tidsperiode for prosjektet.

Løsningen

På grunn av fordelene ved bruk av dobbelthodet bore-system (DTH), kunne det bli boret gjennom steinblokker i jordlaget og foringsrør kunne bli boret fast i grunnfjellet på riktig dybde.

Et helautomatisk oppspennings-system gav all nødvendig informasjon for å tilfredsstille kravene om høy kvalitet på prosjektet.

Fakta om prosjektet

Eier(e)

Bane NOR

Kellers forretningsenhet(er)

Keller Geoteknikk AS
Keller Grundbau Ges.mbH

Hovedentreprenør(er)

Obrascón Huarte Lain (OHL

Ingeniør(er)

Prosjektleder Eloy Moreno Gomez
eloy.noreno@ohlnorge.no