Utførelse av stålkjernepeler med lengder opp til 50 m i et begrenset adkomstområde. Mye underjordisk infrastruktur (kabler, rør etc) i arbeidsområdet var til stor hinder for boring og førte til skader på boreutstyr. Høye krav til kvalitet, sikkerhet og toleranse.

HAB Follo Line K147

Prosjektet

For fasen K147, som er en del av Follobane-prosjektet i Oslo, var det nødvendig å etablere et dypt fundament for tunnelen. Prosjektet er en del av InterCity-utbyggingen, der Follobanen er et sentralt prosjekt for Osloregionen.

Utfordringen

Fundamentet måtte nå bærende lag, som i dette tilfellet var dypere enn 50m, representert av berg med fasthet større enn 200Mpa. Alle stålkjernepeler ble boret minst 1 m ned i berg. Over berggrunnen var det morene og sensitiv leire. En ytterligere utfordring var den eksisterende spuntvegg og ukjente betongfundamenter i området der stålkjernepeler ble utført.

Løsningen

På grunn av kravene til dypt fundament ble KRCD-metoden (Keller Reverse Circulation Drilling) benyttet. Denne teknikken sikret nødvendig kvalitet og nøyaktighet for grunnarbeidene som ble utført i sensitiv leire og innstøping i hardt berg. Stålkjernepelene hadde et foringsrør på 273 mm og stålkjerner på 150 mm. Keller utførte også avviksmålingene til pelene ved bruk av toppmoderne teknologi for boreavvik.

Fakta om prosjektet

Eier(e)

Bane Nor Infrastructure

Kellers forretningsenhet(er)

Keller Geoteknikk AS
Keller Grundbau GmbH

Hovedentreprenør(er)

HAB Construction AS

Ingeniør(er)

Gard Mogen, Site Manager HAB