Installasjon av 21 konvensjonell spunt med totalt areal på 437 m2.
347 Jetpeler med diametere mellom 1,2m og 2,2m
12 foringsrør i dimensjon 139,7x4,0 mm for hellingsmåling, ble installert opp til en maksimal dybde på 48m.
For en støttekonstruksjon ble det drevet ned 29 mikropeler med dimensjon på 323,9x12,5 mm ved siden av spor og kontaktledningsanlegg.

Folloline Summer Shutdown

Prosjektet

Sommeren 2021 planlagte Follobane-prosjektet en togstans for å fortsette arbeidene ved Oslo sentralstasjon.
Dette innebar geotekniske arbeider som Mikropeler,Jetinjisering og Spunt nær aktive spor og kontakledningsanlegg.
I tillegg ble det gjennomført forberedelsesarbeid for en fremtidig byggegrop. Jetinjiserings-arbeidene ble utført ved siden av og inne i en eksisterende tunnelstruktur.

Utfordringen

Stram tidsplan for å fullføre innen den angitte fristen.
Spunting i nærheten av spor og kontaktledningsanlegg.
Samtidig arbeider med forskjellige Keller-produkter.
Arbeid inne i tunnelen med mindre enn 5,5 m takhøyde

Løsningen

Keller klarte å ferdigstille arbeidene før planen. For å holde tidsfristen jobbet Keller-teamet dag- og nattskift.
For å oppnå god fremgang med spunting ble Movax- og Vibrolodd brukt i kombinasjon med en kran.

Fakta om prosjektet

Eier(e)

Bane NOR

Kellers forretningsenhet(er)

Keller Geoteknikk
Keller Grundbau
Keller Grundläggning

Hovedentreprenør(er)

HAB Construction AS

Ingeniør(er)

Prosjektleder Gard Mogen
epost: gard@hab.no