Fundamentet inneholder 24Kvellandsbru E39 - Lyngdal borede peler med en maksimal lengde på 22 m. Pelene har en diameter på 1.5 m, boret 0.5 m i berggrunnen. Midlertidige seksjonsvise foringsrør, ingen DTH hammer (Down-The-Hole). Cross Sonic Logging og kjerneboring for å dokumentere kvaliteten på pelene.

Kvellandsbru E39 - Lyngdal
Kvellandsbru E39 - Lyngdal

Prosjektet

Kvellandsbru prosjektet er en del av utvidelsen av E39 motorveien mellom Kristiansand og Stavanger. Bruen skal binde sammen to tunneler i Lyngdal-dalen. Fundamentene av borede peler skal bære lastene til den fremtidige broen.

Utfordringen

  • Vanskelige grunnforhold, inkludert store blokker med diameter mer enn en meter, høy stivhet i jord og høyt grunnvannsnivå.
  • Prefabrikasjon og transport av lange armeringsbur på byggeplassen.
  • Kompleks anleggslogistikk og begrenset arbeidsplass ved siden av Lygna-elven.

Løsningen

  • Bruk av berg-skovle og kjernebor for å borre gjennom blokker, borebøtte for sand og grus og rør-oscillator for å overkomme høy sidefriksjon.
  • På grunn av jordens høye slipeevne måtte boreutstyret tilpasses forholdene. Nyutviklede spesielle hardmetall-tenner og runde rær-meisler var en del av denne tilpasningen.
  • Kontroll av lastekapasiteten til eksisterende adkomstbro.

Fakta om prosjektet

Eier(e)

Nye Veier

Kellers forretningsenhet(er)

Keller Geoteknikk
Keller Grundbau

Hovedentreprenør(er)

Implenia Norge AS

Ingeniør(er)

Prosjektleder Hovedentreprenør:
Ole Grindhagen
ole.grindhagen@implenia.com