• Installasjon av spunt i nærheten av spor og kontaktledningsanlegg.

• Utførelse av nesten 3,500m med jet injiserings peler (pele diameter opp til 2.2m).

• For en støttekonstruksjon ble det drevet ned 323,9mm mikropeler ved siden av kontaktledningsanlegg.

 

K144

Prosjektet

Sommeren 2021 gjenopptok Keller arbeidet på Oslo Sentralstasjon som en del av Folloline-prosjektet. 

For å tillate sikre gravearbeider, utførte Keller en rekke geotekniske produkter for å beskytte eksisterende jernbanestrukturer. En del av arbeidene måtte utføres fra eksisterende tunnel med begrenset takhøyde på 5,5m. 

Utfordringen

  • Stram tidsplan for å fullføre innen den angitte fristen.
  • Spunting i nærheten av spor og kontaktledningsanlegg.
  • Samtidig arbeider med forskjellige Keller-produkter.
  • Arbeid inne i tunnelen med mindre enn 5,5 m takhøyde.

Løsningen

  • Keller klarte å ferdigstille arbeidene før planen. For å holde tidsfristen jobbet Keller-teamet dag- og nattskift.
  • For å oppnå god fremgang med spunting ble Movax- og Vibrolodd brukt i kombinasjon med en kran.

Fakta om prosjektet

Eier(e)

Bane NOR

Kellers forretningsenhet(er)

Keller Geoteknikk
Keller Grundbau
Keller Grundläggning

Hovedentreprenør(er)

HAB Construction AS

Ingeniør(er)

Prosjektleder Gard Mogen
epost: gard@hab.no