Nøkkelprestasjoner

•    Installasjon av 21 konvensjonell spunt med totalt areal på 437 m2.
•    347 Jetpeler med diametere mellom 1,2m og 2,2m.
•    12 foringsrør i dimensjon 139,7x4,0 mm for hellingsmåling, ble installert opp til en maksimal dybde på 48m.
•    For en støttekonstruksjon ble det drevet ned 29 mikropeler med dimensjon på 323,9x12,5 mm ved siden av spor og               kontaktledningsanlegg 

Summer Shutdown 2021

Prosjektet

Sommeren 2021 planlagte Follobane-prosjektet en togstans for å fortsette arbeidene ved Oslo sentralstasjon.
Dette innebar geotekniske arbeider som Mikropeler,Jetinjisering og Spunt nær aktive spor og kontakledningsanlegg.
I tillegg ble det gjennomført forberedelsesarbeid for en fremtidig byggegrop. Jetinjiserings-arbeidene ble utført ved siden av og inne i en eksisterende tunnelstruktur.

Utfordringen

  • Stram tidsplan for å fullføre innen den angitte fristen.
  • Spunting i nærheten av spor og kontaktledningsanlegg.
  • Samtidig arbeider med forskjellige Keller-produkter.
  • Arbeid inne i tunnelen med mindre enn 5,5 m takhøyde.

Løsningen

  • Keller klarte å ferdigstille arbeidene før planen. For å holde tidsfristen jobbet Keller-teamet dag- og nattskift.
  • For å oppnå god fremgang med spunting ble Movax- og Vibrolodd brukt i kombinasjon med en kran.

Fakta om prosjektet

Eier(e)

Bane NOR

Kellers forretningsenhet(er)

Keller Geoteknikk
Keller Grundbau
Keller Grundläggning

Hovedentreprenør(er)

HAB Construction AS

Ingeniør(er)

Prosjektleder Gard Mogen
epost: gard@hab.no