Vi investerer i våre ansattes faglige og personlige utvikling og skaper et utfordrende miljø for dem slik at de kan bruke sine ferdigheter.

Å gi opplæring og utviklingsmuligheter er ikke bare et spørsmål om å få mer ut av våre ansatte. Vi vet at arbeidet bør være utfordrende, givende og stimulerende – og gi nye muligheter til å overvinne hindringer og utvikle ferdigheter. Med dette i bakhodet sørger vi for at våre ansatte i alle deler av virksomheten har regelmessige muligheter til å lære og utvikle seg.

Dette dekker teknisk, sikkerhets- og kompetansebasert opplæring, sammen med generelle ledelseskurs for ledere på mellomnivå.

I tillegg til generiske programmer for grupper av ansatte, skreddersys opplæring til de spesifikke behovene til enkeltpersoner, hvor opplæringsbehov har blitt identifisert gjennom prestasjonsdiskusjoner eller som en del av en større talentvurderingsøvelse. På et globalt nivå har Keller også sitt eget prosjektlederakademi.