Vi investerer i våre medarbeideres faglige og personlige utvikling og tilbyr et utfordrende miljø der de kan utøve sine ferdigheter.

laering og utvikling

Å tilby opplærings- og utviklingsmuligheter handler ikke bare om å få mer ut av medarbeiderne våre. Vi vet at arbeid bør være utfordrende, givende og stimulerende – og gi nye muligheter til å overvinne hindringer og utvikle ferdigheter. Derfor sørger vi for at våre ansatte i  alle deler av virksomheten får jevnlige muligheter til å lære og utvikle seg.

Dette omfatter teknisk, sikkerhets- og kompetansebasert opplæring, samt generelle lederkurs for ledere på mellomnivå.

I tillegg til generiske programmer for grupper av ansatte, skreddersyr opplæring som er tilpasset den enkeltes spesifikke behov, der opplæringsbehoveneer identifisert gjennom prestasjonssamtaler eller som en del av en bredere talentvurdering. På globalt nivå tilbyr Keller også vårt eget prosjektlederakademi.