Bane NOR og MossIA bygger nytt dobbeltspor i sentrum. For at alle kan følge med starter nå opp et nyhetsbrev som beskriver arbeidene og aktiviteten i sentrum.

Kalksement og jetinjisering arbeid

Grunnstabiliering med kalksement og jetinjisering metode

Kalksement-pelerigger maskinene blander kalksement inn in bakken for å styrke grunnen i området mellom Værlegata og Fjordveien.

Rett nedenfor blokkleilighetene i Høienhaldsgate benytte en metode som kalles jetinjisering, der såkalte jetpeler med bruk av høyhastighetsvæskestråler etableres.

Les mer om arbeider i sentrum på:

https://www.banenor.no/globalassets/nyhetsbrev-kransen-2020.01.-18.-mai.pdf

Published on