Keller Geoteknikk AS mobiliserte på Engeløya for å installere borede peler for den nye brobyggingen. 

Pelene (1016mm diameter) bores fra lekteren med RC-boring (sirkulasjonsboring) for å overholde prosjekterings-kravene. Arbeid med borede peler vil fortsette utover sommeren og lokalsamfunnet foventes å ha den nye bruen åpen i 2014

Engeløya
Engeløya
Published on