I desember 2020 gikk det et kvikkleireskred i et boligområde i Gjerdrum. Skredet hadde en antatt størrelse på totalt 1,1 millioner m3. NVE fikk ansvar for å sikre rasgropen og stabilisere området for fremtidig bruk. Det ble besluttet å benytte vertikaldrenering for å stabilisere de gjenværende leirmassene i området. Keller ble kontrahert av NVE for å utføre disse arbeidene.

Keller installerte 17 500 stk vertikaldren med totallengde rundt 250 000 m.  Alle dren ble installert med Kellers egen vertikaldrenmaskin. Grunnet svært lav skjærfasthet i leiren var det nødvendig å benytte et vannsystem for å få drenene til å forankres i grunn.
 

Gjerdrum Rasgrop
Gjerdrum Rasgrop
Published on