I desember 2020 gikk det et kvikkleireskred i et boligområde i Gjerdrum. Skredet hadde en antatt størrelse på totalt 1,1 millioner m3. NVE fikk ansvar for å sikre rasgropen og stabilisere området for fremtidig bruk. Det ble besluttet å benytte vertikaldrenering for å stabilisere de gjenværende leirmassene i området. Keller ble kontrahert av NVE for å utføre disse arbeidene.

Keller installed about 17 500 pcs of vertical drains with a total installation length of about 250 000 m. All drains were installed with Keller's own vertical drain machine. Due to a very low shear strength in the clay, it was necessary to use a water system to be able to anchor the drains in the ground.
 

Gjerdrum Rasgrop
Gjerdrum Rasgrop
Published on
14 okt 2022