Bane NOR med ansvar for landets jernbaneinfrastruktur, har tildelt en betydelig kontrakt for grunnforbedringsarbeider i jernbaneprosjektet Sandbukta-Moss-Såstad. Keller Geoteknikk AS er valgt som geoteknisk entreprenør for arbeidene i Moss, som er verdsatt med opp til 900 millioner kroner inkludert opsjoner.

Den tildelte kontrakten omfatter alle grunnforbedrings arbeider, med kalksementpeling (DDSM), Jet Injisering (JG) og en opsjon for en støttemur i Fjordveien.

Keller Geoteknikk har allerede jobbet i området og har god kunnskap om de vanskelige grunnforholdene. Forbedring og stabilisering av grunnen, som i hovedsak består av sensitiv- og kvikk leire, er en stor utfordring for både prosjektering og utførelse. Keller Geoteknikks erfaring innen fagfeltet har gjort oss i stand til å ta denne utfordringen for å sikre den høyeste sikkerheten under byggearbeidene. Keller vil sørge for trygge rammer for Bane NORs arbeidene fremover.
 

Keller signerte kontrakt med Bane NOR
Avdelingsleder Dominik Gächter og prosjektdirektør Morten Slåtta fra Keller Geoteknikk, og Bane NORs prosjektsjef Eirik Harding Hansen.
Published on