Keller har signert kontrakt med Nye Veier for prøvepeling for ny Mjøsbru. Hensikten er å samle inn mer data om grunnforholdene i Mjøsa i løpet av sommeren og høsten 2023. 

Arbeidet inngår i planarbeidet for ny E6 Moelv – Roterud. Pelene som skal benyttes, er omtrent 100m lange og veier 100 tonn hver. Hver pel skal rammes 35 til 40 meter ned i sjøbunnen. Til det brukes en 440 tonns kran med tårnhøyde på omtrent 100 meter.

I forbindelse med prøvepelingen blir det gjennomført et program for overvåking av støy, ulike risikofaktorer, ytre miljøpåvirkning og konsekvenser for vannkvalitet i Mjøsa. 

Forberedelser og mobilisering av utstyr vil starte rett etter sommerferien. 

 

Illustrasjon: Keller / Nye Veier
Published on