Keller Geoteknikk utfører supplerende grunnundersøkelser med oppstart allerede i sommer, samt stålkjernepeler, rørspunt og en midlertidig kai. 

Signerte kontrakt om Tangevika Jernbanebru

Tangevika
Tangevika
Published on
20 jul 2022