Keller Geoteknikk har introdusert «Wet Soil Mixing» metoden for første gang i Norge/Trondheim med støtte fra prof. Michal Topolnicki, metode-ekspert fra Keller Polen. Metoden er en blanding av kalksementpeler og jetpeler hvor en flytende sementsuspensjon pumpes inn i grunn samtidig som massene om røres mekanisk. Byggherren (Veidekke) og geoteknisk rådgiver (NGI) kom opp med to ulike alternativer til Keller for fundamentering av en 16-etasjers boligblokk. Etter at grunnforholdene og prosjekteringsunderlaget ble vurdert av Keller, sammen med prosjekterende og byggherre, ble til slutt «wet soil mixing» metoden besluttet som løsning. Prosjektering er utført av NGI med innspill fra Keller vedrørende forventede styrkekriterier i pelene. 194 stk peler med en diameter på 1,2 meter og lengde på 18,5 meter ble prosjektert som svevepeler. Etter ferdigstillelse av pelene er det planlagt påføring av forhåndsbelastning før byggearbeidene av boligblokken starter.

Før produksjonen av pelene ble det etablert testpeler i slutten av mai 2023. Totalt ble det etablert 31 testpeler med ulike produksjonsparametere og bindemiddeldoseringer for å bestemme den beste kombinasjonen for å oppnå en høy kvalitet på blanding og styrkeverdi. Siden det ikke har vært noen tidligere erfaringer med metoden med norsk leire, var testpeler svært avgjørende for hele prosjektet. Basert på flere diskusjoner rundt resultatene av testpelene med byggherre og rådgiver, startet Keller produksjonen av pelene for bygget i midten av juni 2023. 50 % av det totale prosjektet er ferdigstilt i slutten av juni og produksjonen fortsetter vellykket, med forventet ferdigstillelse i løpet av juli.

For kvalitetskontroll utføres «våtgrabb»-prøvetaking og kjerneboringer. Trykktesting er utført i både Kellers egen testlab og NTNUs laboratorier. Keller støttet også NGI med å installere fiberoptiske kabler i fem peler, som skal brukes til å måle tøyninger både under forbelastningsfasen og i byggets levetid. Data hentet fra dette prosjektet vil være en verdifull kilde for å vurdere ytelsen til den første bruken av «wet soil mixing» metoden i Norge.

Keller ser frem til å samarbeide med Veidekke og NGI for fremtidige prosjekter. Takk til alle involverte parter i dette prosjektet, og for åpenheten til å bringe ekspertise fra Europa til Norge for det beste tekniske og økonomiske resultatet for prosjektet.

Wet Soil Mixing i Trondheim
Published on